De Roeck & Goossens, Geassocieerde notarissen te Antwerpen (Deurne)

 

De Roeck & Goossens

Geassocieerde notarissen te Antwerpen (Deurne)

41

Worden mijn kinderen uit mijn eerste huwelijk benadeeld als ik hertrouw?

Om tegemoet te komen aan de wens van vele hertrouwende echtgenoten kan men sinds kort een regeling treffen via huwelijkscontract. Hoe gaat dit in zijn werk?

Koppels die wensen te hertrouwen en reeds kinderen hebben uit een vorige relatie vrezen soms problemen te hebben met hun kinderen omdat die zich door het nieuwe huwelijk benadeeld zouden kunnen voelen.

Reden hiervoor is dat bij overlijden weliswaar de naakte eigendom van de nalatenschap naar de kinderen gaat, maar het volledig vruchtgebruik van de nalatenschap bij wet automatisch gaat naar de nieuwe echtgenoot gaat. 

Zeker wanneer de nieuwe echtgenoot/echtgenote nog jong is kan dit leiden tot frustraties bij de kinderen uit een vorige relatie.

Soms bestaat dan ook de behoefte van de nieuwe echtgenoten om zo weinig mogelijk te laten erven van elkaar, zodat zo veel mogelijk blijft toekomen aan de kinderen.

Dit zou men kunnen doen door een ontervend testament te maken, waarin men zo weinig mogelijk nalaat aan de langstlevende echtgenoot.

De wet voorziet evenwel een dubbele bescherming voor de langstlevende echtgenoot, die men niet naast zich neer mag leggen, waardoor deze onterving slechts een beperkt effect kan hebben.
Zelfs met dergelijk testament zou de langstlevende echtgenoot toch nog steeds het vruchtgebruik hebben op de helft van de nalatenschap, en zeker op de gezinswoning, zelfs al vertegenwoordigd die meer dan de helft van de nalatenschap.

Om tegemoet te komen aan de wens van vele hertrouwende echtgenoten kan men een regeling treffen via huwelijkscontract.

Voorwaarde is dat één van de echtgenoten minstens één kind moet hebben van voor het huwelijk.

De regeling die de echtgenoten treffen moet niet wederzijds zijn.

In dit huwelijkscontract kunnen de echtgenoten bepalen dat zij niets van elkaar zullen erven of slechts een welbepaald deel.

Volledige onterving is ook hier echter niet mogelijk: de langstlevende echtgenoot zal steeds het recht hebben op het vruchtgebruik van de gezinswoning en de erin aanwezige huisraad.

Dit huwelijkscontract kan door de notaris worden opgesteld vóór het huwelijk, maar eveneens tijdens het huwelijk via een kleine wijzigingsakte.