De Roeck & Goossens, Geassocieerde notarissen te Antwerpen (Deurne)

 

De Roeck & Goossens

Geassocieerde notarissen te Antwerpen (Deurne)

8

Wat moet ik doen in een bemiddeling?

Alle partijen in een bemiddeling moeten zich ertoe verbinden:
- te zoeken naar een overeenkomst die voor alle partijen bevredigend is;
- elkaar te respecteren en naar wederzijdse wensen en bekommernissen te luisteren;
- te onderhandelen vanuit bekommernissen en niet vanuit standpunten;
- alle informatie zo juist en volledig mogelijk te verschaffen;
- alle gedragingen of acties te vermijden die de bemiddeling zou kunnen bemoeilijken of belemmeren.